visie van de school

Basisschool de Ontmoeting is een onderwijsvernieuwende, kleinschalige school, die onderwijs biedt dat gebaseerd is op het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner.

Door de leerlingen aan te spreken op hart, hoofd en handen wordt de complete mens gestimuleerd om tot groei te komen. Het hart voor het sociale, de ontmoeting met de ander. De handen voor het kunstzinnige, de verwerking van het aangeleerde via muziek, beweging, (vorm)tekenen, schilderen, boetseren, of de ambachten. En het hoofd voor het cognitieve: taal en rekenen en aanverwante vakken.

Daarbij speelt op de school de natuur en het spirituele een grote en belangrijke rol.
De natuur zoeken we op door er op uit te gaan. Zo ervaren de leerlingen de verandering van de seizoenen van zeer dichtbij. Door respectvol om te gaan met de natuur en te ervaren dat wij mensen daar een onderdeel van zijn en daar een eigen rol in hebben, ondervinden de kinderen lijfelijk hoe belangrijk de natuur voor ons mensen is.
Het spirituele is een moeilijk te verklaren fenomeen. Wat vertellen de kinderen zonder woorden? Wat zegt gevoel of intuïtie? Welke ingevingen krijgt de leerkracht door en hoe kan zij dat gebruiken om de leerling te helpen bij wat het nodig heeft? Soms is het goed om een gekozen weg te verlaten en een andere richting op te gaan. Of het aangebodene los te laten en in te gaan op wat de leerling als reactie daarop geeft.

De leerlingen van tegenwoordig vragen een andere aanpak van ons leerkrachten. Het is een zoektocht, waarbij wat de maatschappij vraagt en wat de leerlingen nodig hebben nog wel eens met elkaar in conflict kunnen komen.
Het welzijn van de leerlingen zal dan, tenzij het onveilig of onverantwoord is, altijd voorgaan. De kunst is dan om als leerkracht te kijken welke ingang of manier wel passend is en wat nu werkelijk belangrijk is om te weten of te kunnen.
Een kind wil van nature graag leren. Is dit niet meer het geval, dan zal de leerkracht er achter proberen te komen waardoor deze natuurlijke impuls verdwenen is. Ieder kind heeft recht om vreugdevol te leren. Naast het leren van de (noodzakelijke) cognitieve vakken, zal er veel aandacht zijn voor de kunstzinnige vakken en de natuur. Door bezig te zijn met iets zelf te scheppen, ontdekt het kind, dat zij zelf iets kunnen creëren, dat zij zelf iets kunnen maken. Dat zij het zelf in de hand hebben en dat zorgt voor een groeiend zelfvertrouwen. Ze hebben controle over hun eigen daden en doen.

Door veel naar buiten te gaan kunnen kinderen zich beter thuis gaan voelen in de wereld en in hun lijf. Tegenwoordig zitten veel kinderen binnen. Door de beschermende opvoeding en het gemak van televisie, tablet, computer en telefoon gaat veel fantasiekracht verloren en bewegen kinderen zich steeds minder. Zelfvertrouwen krijgen ze door het doen van fysieke uitdagingen, het nemen van risico’s en het ontdekken van eigen grenzen.

Naast het opbouwen van het zelfvertrouwen via het fysieke is het nodig om de cognitie aan te spreken. Elk mens heeft een aantal vaardigheden nodig om zichzelf te kunnen redden in de maatschappij. Te denken valt aan lezen, schrijven en rekenen, Engels en hoe je zaken kunt opzoeken in boeken en via internet. De natuur is belangrijk, maar de maatschappij vraagt ook bepaalde zaken, die essentieel zijn.

Op “de Ontmoeting” zal er een balans zijn tussen bewegen en “stil zitten”, inspanning en ontspanning, opnemen en loslaten. Door deze balans zal een natuurlijk patroon gevolgd worden, die een kind van nature in zich heeft. Na het spelen zal een kind in een hoekje kruipen of op de bank gaan zitten of zich afzonderen om tot rust te komen. Ook binnen een lesdag zal hier ruimte voor zijn, zodat het kind weer tot rust kan komen en ruimte krijgt om weer op te kunnen nemen.