Mededelingen

kleinschalig

Vrijeschool de Ontmoeting is een kleinschalige particuliere basisschool in Assen. Dit houdt in, dat de overheid de school heeft erkend, maar niet financiert.

visie

Vrijeschool de Ontmoeting biedt onderwijs gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner, waarbij de leerling het uitgangspunt is. Wat heeft het nodig in zijn of haar ontwikkeling. De natuur vormt de rode draad.

ouders

Ouders spelen een belangrijke rol bij de schoolontwikkeling van een kind.

over de school

Hier vindt u de praktische informatie over onze school.

Vrijeschool de ontmoeting

contact waar ontmoeting met lesstof, natuur, maatschappij en elkaar centraal staat.