Praktisch

Op deze pagina vindt u praktische info over onze school.

Schooltijden:

maandag               08.45 – 13.45 uur

dinsdag                  08.45 – 13.45 uur

woensdag              08.45 – 13.45 uur

donderdag            08.45 – 13.45 uur

vrijdag                   08.45 – 12.00 uur

De leerkracht kijkt, samen met de ouder(s)/verzorger(s), naar welke schooltijd past bij de leerling. De starttijd van 8:45 uur is voor iedereen gelijk. Vanaf 08.40 uur kunnen de leerlingen zelfstandig of samen met hun ouder naar boven gaan, waar ze hun jas ophangen aan de kapstok en hun schoenen er netjes onder zetten. Bij de deur wachten ze tot ze de leerkracht een hand kunnen geven, waarna ze de klas kunnen betreden. Is de deur gesloten, dan kan er aangeklopt worden. Eerder brengen is mogelijk na overleg.

Om 13.45 uur (vrijdag om 12.00 uur) zal de leerkracht de leerlingen naar beneden brengen. In het gebouw is er gelegenheid om in de Business Lounge (entree) te wachten met een (gratis) kop koffie of thee.

’s Middags, gelijk na schooltijd, is er mogelijkheid voor leerlingen om deel te nemen aan de huiswerkklas. Onder begeleiding van de leerkracht kan het opgegeven huiswerk gemaakt worden, zodat de leerling thuis “vrij” is. Het blijft, in sommige gevallen, nodig om thuis nog tijd aan het huiswerk te besteden. De huiswerkklas is tot 14.15 uur.

Eten en drinken

Dagelijks nemen de leerlingen van huis fruit en brood mee. Om 10.15 uur wordt er fruit gegeten, waarbij er geluisterd wordt naar het (voorlees)verhaal.
Om 11.30 uur wordt de broodmaaltijd gegeten.
De leerlingen mogen hun eigen drinken meenemen. Op school is er thee en water. Dit mag gepakt worden als een leerling daar behoefte aan heeft.

Trakteren:
Een verantwoorde traktatie wordt gewaardeerd. Liever geen snoep.

Vakanties en vrije dagen:

studiedag:                  vrijdag 20 oktober 2023

Herfstvakantie:        maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023

Kerstvakantie:          vrijdag 22 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie:  vrijdag 16 februari t/m vrijdag 23 februari 2024

Goede Vrijdag:         vrijdag 29 maart 2024

Pasen:                        maandag 1 en dinsdag 2 april 2024

Meivakantie:             maandag 29 april t/m vrijdag 17 mei 2024

Pinksteren:               maandag 27 mei 2024

Vrij met TT:             vrijdag 28 juni 2024

Zomervakantie:      vrijdag 15  juli t/m vrijdag 30 augustus 2024

 

Jaarfeesten:

Door het schooljaar heen lopen de jaarfeesten als een rode draad. De mate waarin het feest gevierd wordt, hangt af van de grote van de groep. Per viering wordt gekeken wat passend is op dat moment.

De volgende jaarfeesten worden gevierd of krijgen aandacht:

Michaël:                   woensdag 27 september 2023

Sint Maarten:          vrijdag 10 november 2023

Adventstuin:            maandag 4 december 2023

Sinterklaas:              dinsdag 5 december 2023

Kerstviering:            donderdag 21 december 2023

Maria Lichtmis:       vrijdag 2 februari 2024

Pasen:                        donderdag 28 maart 2024

Sint Jan viering:       woensdag 26 juni 2024

 

Ouderontmoetingen:

Vier keer per jaar heeft de leerkracht een ontmoeting met de ouders. Tijdens het gesprek wordt gekeken naar waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling. De ouderontmoetingen worden gepland in de maanden: september, november, februari en mei.

 

Ziekte:

De Ontmoeting doet er alles aan om lesuitval te voorkomen.  Is er toch uitval, door bijvoorbeeld ziekte, dan zoeken we vervanging.
We hebben een afspraak met De Woudloper om elkaar te steunen in onverwachte opvang.
In geval dat het op dat moment niet mogelijk is, kan het zijn dat de leerlingen vrij zijn.

Is uw kind ziek? Dan geeft u dat zo snel mogelijk door aan de leerkracht.