ouderontmoetingen

Vier keer per jaar zal de leerkracht een ouderontmoeting organiseren. Twee keer met alle ouders (zgn. ouderavonden) en twee keer met de ouder individueel (zgn. oudergesprek) Op die manier is er een korte lijn tussen leerkracht en ouder(s). Zaken die opvallen, of die voor de leerkracht handig zijn om te weten, kunnen besproken worden. Het is goed om van elkaar te weten wat er speelt en met elkaar af te stemmen, zodat de aanpak eenduidig is of dat de leerkracht ergens rekening mee kan houden.

Als er signalen zijn dat een leerling extra zorg nodig heeft op leer- en/of sociaal/emotioneel gebied zal dat worden besproken met de ouders en gekeken worden welke stappen er ondernomen kunnen worden om de leerling te helpen en/of te ondersteunen. Ook als ouders zich zorgen maken, kunnen zij dit kenbaar maken. Samen zal er gezocht worden naar een mogelijke en passende oplossing.

De school vindt het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen de ouders en de leerkracht. Ouders en leerkracht hebben contact met elkaar voor en/of na schooltijd. Naast de ouderontmoetingen is het mogelijk om tussendoor een afspraak te maken. Lukt dit niet, dan kan er altijd een mail gestuurd worden.

De ouderontmoetingen worden gepland in de maanden: september, november, februari en mei.