een schooldag

Elke ochtend geven de leerlingen bij aankomst de leerkracht bij de deur van het lokaal een hand. In de gang zetten we onze schoenen en hangen we onze jas aan de kapstok. In de klas ligt op de tafel een kleurplaatje van een pegasus klaar, waarop de leerling elke dag via een kleur aangeeft hoe het erbij zit. Elke kleur staat voor een emotie. Door te kijken naar je gevoel en dat “op te tekenen” wordt een leerling zich bewust van die emotie. Tegelijk kan de leerkracht hier rekening mee houden.
Dan wordt de spreuk gezegd en op een vaste dag in de week zegt een leerling zijn eigen spreuk.
Het huiswerk wordt besproken en dan staat spelling op het dagprogramma.
Daarna werken de leerlingen zelfstandig aan hun dagtaak. Waar nodig springt de leerkracht bij.

Om 10.15 uur wordt er fruit gegeten en leest de leerkracht voor of vertelt een verhaal. Afhankelijk van hoe de leerlingen erbij zitten wordt er een spelletje gedaan of gaan we naar buiten voor een (korte) wandeling.

Tijdens de periode wordt er gewerkt aan een bepaald thema. Dit kan zijn bij rekenen bijvoorbeeld over breuken, bij taal bijvoorbeeld over de werkwoordsvormen en bij heemkunde over mens- en dierkunde. Een aantal weken wordt daar aan gewerkt en de leerlingen houden daarover een periodeschrift bij.

Om 11.30 uur is het tijd voor de broodmaaltijd. Daarvoor wordt de tafel in de klas gedekt en wordt er gezamenlijk gegeten. Er is tijd voor een praatje en dat kan over van alles gaan.
Na de broodmaaltijd gaan we naar buiten voor een langere wandeling of een spel. Het kan ook zijn dat er weer een spelletje wordt gespeeld en dat er daarna kunstzinnig gewerkt wordt. Bijvoorbeeld schilderen, borduren of vormtekenen.
Dan krijgen de leerlingen het huiswerk op voor de volgende dag en horen de leerlingen de vertelstof.
Om 13.40 uur sluiten we de dag af met een spreuk en een lied. Bij het verlaten van het lokaal geven de leerlingen de leerkracht weer een hand, waarna, na het aantrekken van de schoenen en de jas, de leerkracht de leerlingen naar beneden brengt, waar ze opgehaald worden.