ouderbijdrage

Basisschool “de Ontmoeting” wordt wel door de overheid erkend, maar niet door de overheid gefinancierd. Om deze reden vraagt Basisschool “de Ontmoeting” aan ouders een ouderbijdrage. Per maand is deze bijdrage vastgesteld op € 275,00 per kind (voor 12 maanden per jaar). Kunt u meer missen, dan is een hogere bijdrage van harte welkom. Minder is niet wenselijk, maar bespreekbaar.

Jaarlijks wordt deze ouderbijdrage opnieuw vastgesteld.

Daarnaast dienen de ouders schoolmaterialen zelf aan te schaffen. Dit gebeurt in overleg.