particulier onderwijs

Vrijeschool de Ontmoeting is een particuliere erkende basisschool in Assen. Dit houdt in, dat de overheid de school erkend, maar niet financiert.

Door de erkenning als school vallen de leerlingen onder de wettelijke leerplicht. Ongeoorloofd verzuim van meer dan 16 uur in 4 weken wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeenteĀ  waarin de leerling woont.

Naast dat de overheid de school niet financiert, eist het ook geen toetsen. Dat geeft de school de vrijheid om te kunnen kijken wat bij de leerlingen past en aansluit. Wel dienen de vorderingen van de leerling bijgehouden te worden.

De school dient wel te voldoen aan de kerndoelen, die vanuit de overheid zijn opgesteld en ter voorbereiding dienen van de middelbare school. Aan het einde van de basisschool behoren de leerlingen deze kerndoelen te beheersen. Hoe de school de leerlingen daarheen loodst, is aan de school zelf.

Om in te kunnen spelen op wat de kinderen nodig hebben, bepalen wij zelf het leerplan. Via het logboek, het persoonlijke leerplan en ouderontmoetingen zullen de voortgang van de leerprocessen worden gedocumenteerd en bespreekbaar gemaakt.

De aanwijzingen van Steiner over het leerplan van de vrijeschool vormen een leidraad. Wat niet passend is bij de leerling zal van worden afgeweken. Zoals gezegd is het een leidraad, geen harnas.