Schoolleider en leerkracht: Monique van der Zalm

In januari 1995 ben ik afgestudeerd aan PABO de Eekhorst in Assen. Na vele invaluren en dagen heb ik uiteindelijk een baan gevonden op vrijeschool de Es in Assen, waar ik enkele jaren met plezier heb gewerkt en veel ervaring heb opgedaan met het werken in een vrijeschool.

Na het afronden van de applicatiecursus vrijeschoolleerkracht, ben ik ook echt een vrijeschooljuf!

Toch merkte ik, dat niet alle kinderen in het stramien van het huidige onderwijs passen. Door mijn jarenlange invalwerk heb ik gemerkt, dat er in elke klas wel één of meerdere kinderen zijn die zich in dat systeem niet prettig voelen. Dat kan zijn doordat de lesstof te snel wordt aangeboden, ze zich niet prettig voelen in de klas of door omstandigheden thuis. Dit werkt allemaal mee in het werk wat een kind laat zien. Ze worden de buitenbeentjes, of bungelen onderaan. Hier is in het huidige systeem weinig of geen aandacht voor, want de leerkracht moet door.

Toen ik in 2017 in aanraking kwam met een staatsvrije school, merkte ik dat het ook echt anders kan. Dat je het kind op de eerste plaats kunt zetten en dat je als leerkracht aandacht kunt hebben voor het gevoel dat een leerling heeft. Ik ben van mening, dat wanneer een kind zich prettig voelt in de schoolomgeving, als het weet dat het fouten mag maken en vertrouwen leert hebben in zijn of haar eigen kunnen, dat het langzaamaan weer in een stijgende lijn zal komen in de ontwikkeling.

In oktober 2019 heb ik daarom basisschool de Ontmoeting opgericht vanuit de vraag van ouders om een school voor kinderen, waar er echt en oprecht naar het kind gekeken wordt. Oprechte aandacht voor het kind en waar het staat in zijn of haar ontwikkeling. Wat heeft het kind nodig om (weer) in zichzelf te kunnen geloven.  De uitdaging die dat biedt voor mij als leerkracht vind ik heel interessant. Elk kind vraagt namelijk om een unieke aanpak en in het dagelijks werken met deze kinderen vind ik het fijn om een stukje van de puzzel te kunnen oplossen.

Door de corona heeft de goedkeuring van de school op zich laten wachten. In oktober 2020 kreeg de school een positief advies. De school is met één leerling gestart. In het derde schooljaar zijn er twee leerlingen bijgekomen.

We zijn nu begonnen aan het vijfde jaar van Basisschool de Ontmoeting. De oudste twee leerlingen maken de overstap naar de middelbare school, waardoor er ruimte is voor nieuwe leerlingen.