aanname

Wij vinden het belangrijk dat elk kind goed tot zijn recht kan komen op een school. We hanteren daarom een zorgvuldig aannamebeleid. Niet elk kind kan toegelaten worden. Het is belangrijk dat de leerkracht het kind kan helpen bij zijn of haar ontwikkeling en dat de leerkracht het kind kan bieden wat het nodig heeft. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het nieuwe kind bij de kinderen die de school al bezoeken past. De sociale/emotionele ontwikkeling heeft invloed op het welbevinden van elk kind.

Het kan daarom zijn, dat uw kind op het moment van aanmelden niet geplaatst kan worden. De leerkracht heeft hierin de beslissende stem.

Wij nemen de volgende stappen tijdens de aannameprocedure voor kinderen vanaf 5 jaar:

– de leerkracht nodigt de nieuwe ouders uit voor een gesprek

– er wordt een vervolgafspraak gepland zodat de leerkracht kennis kan maken met het kind. Ouders zijn aanwezig bij dit gesprek.

– de leerkracht informeert bij de school waar het kind op dat moment naar toe gaat

– bij een positief besluit hanteren we een wenperiode van minimaal 5 dagen

– na deze 5 dagen volgt een evaluatiegesprek om bevindingen te bespreken

– kan het kind komen, dan volgt een proefperiode van maximaal 6 weken