Palmpasen

Palmpasen, het begin van de Goede Week, de laatste vastenzondag voor Pasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van de ongezuurde broden (ook wel Joods Pasen genoemd) in de stad waren, verwelkomden hem met palmtakken. Volgens de evangeliën wist Jezus op dit moment al dat lijden en dood hem wachtten.

Al in de middeleeuwen kenden veel Europese steden palmpaasprocessies, waarin Jezus’ intocht in Jeruzalem werd nagebootst. Optochten van kinderen die achter een fanfarekorps aanlopen en in hun hand een palmpaasstok houden, zijn hier, in bepaalde delen van Nederland, een overblijfsel van.

De palmpaasstokken zien er per regio anders uit, maar dragen vaak een haantje van brood, groen takjes, gekleurde eieren, slingers en kransen met snoep.

Op deze dag begint voor de christenen de Goede Week. Deze begint op Palm- of Passiezondag, de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met Paaszaterdag. Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus.  De laatste dagen van de Goede Week – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag – vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.

De benaming ‘Goede Week’ verwijst naar het gegeven, dat de dood dankzij Jezus definitief overwonnen is. Lange tijd mochten tijdens de Goede Week – en dat gold ook voor de daarop volgende paasweek – geen zware lichamelijke werkzaamheden worden verricht.

Bij het begin van de Goede Week, op Palmzondag is er de palmwijding. Deze herinnert aan het gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht ontving.Echte palmtakken zijn takken van de palmboom of van de olijfboom. Palmen zijn het symbool voor de koning, terwijl olijftakken het symbool zijn van de vrede, die door de koning wordt gebracht. In onze streken worden deze echte palmtakken vervangen door takjes van allerlei andere altijd groene struiken of bomen.

Vroeger hing men de palmtakjes boven of naast de huisdeur of bracht ze naar het kerkhof of naar een pas omgeploegde of met koren ingezaaide akker. In enkele, vooral landelijke streken, bestaan die gebruiken ook nu nog.

Geschikte plaatsen in huis om de palmtakjes op te hangen zijn: achter het kruisbeeld of boven een deur.  Op sommige plaatsen brengt men het palmtakje ook wel naar peter en meter of naar het gezin van een petekind.

Op veel plaatsen worden zgn. palmpaasstokken gemaakt. Dit zijn houten kruisen, die versierd zijn met een broodhaantje, snoepgoed en fruit die na de paasviering naar zieken en bejaarden gebracht worden, vaak in optocht.

Het oudste getuigenis over het vieren van Palmzondag in Jeruzalem stamt uit het einde van de vierde eeuw. Vandaar verspreidde het zich in het oosten en naar het westen.

Een feestdag in België, Colombia, Denemarken, Nederland, Spanje.

 

The event is finished.

Datum

mrt 28 2021
Expired!

Tijd

Hele dag
Categorie